L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNUN TANIMI


L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları; iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fiziksel engellerle donatılmış yapılardır. Oda ve koridor kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hallerde aynı oda dışındaki hükümlü ve tutuklular arasında dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlü-tutukluların gereksinimine göre bireysel, grup halinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabileceği tesislerdir. Hükümlü ve tutuklulara sosyo-kültürel, sportif faaliyet imkanları ve daha özel yaşam alanları sunmak amacıyla Birleşmiş Milletler “Minimum Cezaevi Kuralları”, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi “Avrupa Cezaevi Kuralları” ve ulusal yasalara uygun olarak hazırlanmıştır.

 

KURUMUMUZUN FİZİKİ YAPISI


Kurumumuz, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 8. maddesinde belirtilen sınıflandırmaya uygun “kapalı ceza infaz kurumu” statüsündedir.

L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 132.500 m² alan üzerine kurulmuştur. İhata duvarı içerisindeki alan 45.407 m², Ceza İnfaz Kurumu binasının alanı ise 29.483 m²’dir. Mahkum yaşam ünitesi olarak 38.000 m², idari alanlar olarak da 10.000 m² olmak üzere toplam 48.000 m² kapalı alanı mevcuttur. Çevresinde 5 metre yüksekliğinde ihata duvarı bulunmaktadır. Ceza İnfaz Kurumu binası ile ihata duvarı arası 20 metredir. İhata duvarı dışında 9 adet jandarma nöbet kulesi bulunmaktadır.

Kurumumuz oda sistemi şeklinde inşa edilmiştir. Odaların içerisinde, her birinde 4 ranza ve yatak olan 7 kabin, 1 ortak kullanım alanı, 2 banyo, 2 tuvalet ve odaya ait 64 m2 civarında havalandırma bahçesi bulunmaktadır. Kurumumuz 7 bloktan oluşmaktadır ve hükümlü ve tutuklu barındırma kapasitesi 1764 kişidir. Kurumumuzda 2 adet açık spor alanı ve 1 adet çok maksatlı salon, 2 berberhane ve 1 adet terzihane vardır. Ayrıca Çiçekçilik, Marangoz, Tekstil, İnşaat İşkolları, Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat, Boncuk, Serigrafi ve Bakır olmak üzere 8 adet atölye bulunmaktadır.

Hükümlü ve tutukluların barındırıldığı 6 Blokta toplam 60 adet 28 kişilik oda, 1 adet 17 kişilik hasta ve özürlü odası, 4 adet 6 kişilik oda ve 38 adet tek kişilik oda bulunmaktadır.

Hükümlü ve tutukluların iaşeleri, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan pişmiş olarak hazır şekilde ve günde üç öğün kapalı karavanalar içerisinde mutfak bölümüne gelmekte ve buradan odalara dağıtılmaktadır.

Hükümlü ve tutuklu odalarına haftanın 2 günü sabah 3 saat, akşam 3 saat olmak üzere toplam 6 saat sıcak su verilmektedir.

Kurumumuzda, kısa adı SEGBİS olan sesli görüntülü bilişim sistemi bulunmakta olup; mahkeme veya savcılıklarca talep edilmesi halinde telekonferans sistemi ile duruşma yapılabilmektedir.


SİTEMİZİ
 
Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2017 . Web Site Sorumlusu : Sosyal Hizmet Uzmanı Bülent GÜMÜŞ [ e-posta: ab94557@adalet.gov.tr ] →WebPortal←