Telefon görüşme günleri yukarıdaki gibi belirlenmiş olup iki haftada bir gerçekleşecektir. Dini ve resmi bayramların tatil günlerinde, kurumumuz yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, sadece o günlere özel değişiklik yapılabilmektedir.

Belirtilen telefon görüşme saatleri dışında telefon görüşmesi yaptırılmayacaktır.

Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü ve tutuklular tarafından karşılanır.

Her hükümlü ve tutuklu, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, büyükbabası, büyükannesi, kardeşi, amcası, halası, teyzesi, dayısı, kayınbabası, kayınvalidesi, kardeşinin çocukları, kayınbiraderi, baldızı, görümcesi, eltisi, gelini veya damadından birisi ile haftada bir defa telefon görüşmesi yapabilir.

Hükümlü veya tutuklu, konuşmasına kendi adını ve soyadını söyleyerek başlar. Görüştüğü kişinin adını, soyadını ve telefon numarasını tekrar etmesini isteyerek konuşmasına devam eder.

 

Hükümlü / tutukluların yapabileceği telefon görüşmesi hakkında genel bilgiler:
 
Kınama cezası dışında disiplin cezası almamış hükümlü ve tutuklular, idarenin kontrolünde bulunan ve kurumun uygun yerlerine yerleştirilmiş telefonlardan yararlandırılırlar. Kurum personeli bu telefonları kullanamaz.

Kınama cezası dışında disiplin cezası bulunan hükümlü ve tutuklular, bu cezaları kaldırılmadıkça telefonla konuşma hakkından yararlanamazlar.

Hükümlü ve tutukların telefonla konuşma gün ve saatleri; kurumda bulunan telefon adedi, başvuru sırası ve sayısı, kurumun asayiş ve güvenliği dikkate alınarak belirlenir. Konuşma süresi 10 dakikayı geçemez. Bu süre sonunda, konuşma kendiliğinden kesilir. Ölüm, ağır hastalık, doğal afet, yangın vb. durumlarda, idarenin izni olmak kaydıyla telefon görüşmesi gerçekleştirilebilir. Eğer bu hak daha önce kullanılmışsa, bir sonraki haftaya ait konuşma hakkı öne alınabilir.

 

Telefon görüşmesi için gereken evraklar:

 

1. Telefon faturasının aslı (son döneme ait olacak).

2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği ( fatura sahibinin hükümlü veya tutukluyla yukarıda belirtilen akrabalık derecesini belirten ve nüfus müdürlüğünden alınan belge ).

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (fatura sahibine ait).
 
4. İkametgâh ilmühaberi (fatura sahibine ait ve muhtardan).
 
5. Cep telefonları için; hatlı ise fatura, kontörlü hat ise abonelik sözleşmesi.

Bu belgeler açık veya kapalı ziyaret yoluyla veya posta vasıtasıyla kuruma ulaştırılabilir.

SİTEMİZİ
 
Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2017 . Web Site Sorumlusu : Sosyal Hizmet Uzmanı Bülent GÜMÜŞ [ e-posta: ab94557@adalet.gov.tr ] →WebPortal←